S. 7 (2014)

Mục lục

Bài viết

Kiên quyết xử lý tồn tại và bất cập của Ngành Tóm tắt PDF
PHÚC HIẾU 5
Hội nghị Hội đồng biên tập Tạp chí GTVT năm 2014 Tóm tắt PDF
VIỆT CƯỜNG 7
Vấn đề vượt tải trọng: Cần tháo gỡ những nút thắt? Tóm tắt PDF
NGUYỄN NHÂM 9
Khắc phục tình trạng “hằn, lún vệt bánh xe” trên mặt đường nhựa: Cần một giải pháp đồng bộ Tóm tắt PDF
NGUYỄN NGỌC LONG 12
Đôi điều về công tác quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa và hiện tượng lún sớm vệt bánh xe của mặt đường Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ KIM ĐĂNG 15
Ảnh hưởng Styrene - Butadiene - Styrene đến các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường 60/70 Tóm tắt PDF
NGUYỄN MẠNH TUẤN, TRẦN PHONG THÁI, TRẦN NGỌC HUẤN 18
Xác định biểu đồ dòng chảy cho tính toán tích lũy nước trước công trình thoát nước đường ô tô Tóm tắt PDF
DƯƠNG TẤT SINH 21
Một số nguyên nhân hư hỏng mặt đường bê tông nhựa phổ biến ở Nam bộ và hướng giải quyết Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỐNG NHẤT, TRẦN VĂN THIỆN 25
Mô hình toán về dòng phù sa lơ lửng do hoạt động của chân vịt tàu biển Tóm tắt PDF
NGUYỄN NGỌC HUỆ, NGUYỄN ANH TUẤN 28
Nghiên cứu xác định sức chịu tải của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng áp dụng cho công trình cầu đường Tóm tắt PDF
PHẠM VĂN HUỲNH 31
Xác định ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học B10, B20 đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel B2 trên bệ thử AVL-ETC Tóm tắt PDF
PHAN ĐẮC YẾN, PHAN TRUNG KIÊN, NGUYỄN HOÀNG VŨ 34
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỷ lệ không khí - nhiên liệu đến nồng độ khí thải Nox trong động cơ diesel tàu thủy bằng phần mềm ricardo wave Tóm tắt PDF
HOÀNG VĂN SĨ, BÙI HỒNG DƯƠNG 37
Đánh giá độ phân tách hình ảnh thứ cấp của kính chắn gió ô tô bằng phương pháp thực nghiệm Tóm tắt PDF
ĐẶNG VIỆT HÀ 40
Nghiên cứu ảnh hưởng của bơm điều chỉnh lưu lượng tự động linh hoạt theo tải trọng đến các thông số của hệ thống truyền động thủy lực Tóm tắt PDF
PHẠM TRỌNG HÒA, NGUYỄN ĐÌNH TỨ 43
Đánh giá tính ổn định của hỗn hợp biodiesel B10, B20 sản xuất tại Việt Nam khi lưu trữ dài hạn bằng thực nghiệm. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOÀNG VŨ, PHÙNG VĂN ĐƯỢC, PHẠM TRUNG KIÊN, TRẦN VĂN LUẬN 46
Lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN ĐIỆP 49
Phân tích cước phí và chi phí của các loại hình vận tải hàng hóa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ BÌNH, VŨ ANH TUẤN 52
Thực tế triển khai công ước SOLAS liên quan đến hoạt động TKCN trên biển tại Việt Nam Tóm tắt PDF
VISHIPEL . 58
Những kết quả bước đầu về nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với hoạt động giao thông đường bộ Tóm tắt PDF
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT 60
Phương Thành - Tracosin: 10 năm một chặng đường Tóm tắt PDF
TRƯỜNG THỌ 62
Văn bản - Chính sách Tóm tắt PDF
BBT . 64


Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818